Vad händer med Microlino-batteriet när det är uttjänt?

I slutet av Microlinos livscykel är vi som tillverkare skyldiga att återvinna batteriet på rätt sätt. Dessutom skulle batterierna kunna få ett andra liv efter att de använts i en bil, till exempel i en stationär lagringsenhet för att stabilisera elnätet.

War dieser Artikel hilfreich?