Wat gebeurt er met de batterij wanner de Microlino wordt afgedankt?

Wanneer de Microlino het einde van zijn levenscyclus bereikt, zijn wij als fabrikant verplicht om de batterij op de juiste manier te recycleren. Ook kunnen batterijen na gebruik in een auto een tweede leben krijgen, bijvoorbeeld in een stationaire opslageenheid met het oog op een stabieler elektriciteitsnet.

War dieser Artikel hilfreich?