Τι συμβαίνει με την μπαταρία του Microlino στο τέλος της ζωής του?

Στο τέλος του κύκλου της ζωής του Microlino, ο κατασκευαστής έχει την υποχρέωση να ανακυκλώσει σωστά την μπαταρία. Επιπρόσθετα, οι μπαταρίες μπορούν να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή μετά τη χρήση τους στο όχημα, για παράδειγμα ως στατικές μονάδες αποθήκευσης ενέργειας για τη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου.

War dieser Artikel hilfreich?