Vad är energiförbrukningen för en Microlino?

Energiförbrukningen beror på säsongsvariationer och topografiska förhållanden.

War dieser Artikel hilfreich?