Ποια είναι η κατανάλωση ενέργειας ενός Microlino?

Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από την εποχικότητα και τις τοπογραφικές συνθήκες.

War dieser Artikel hilfreich?