Vilka förändringar sker jämfört med underhållet av ett fordon med förbränningsmotor?

Eftersom fordon med elmotor har betydligt färre slitdelar än fordon med förbränningsmotor, blir reparations- och underhållskostnaderna lägre. Andra slitdelar, t.ex. bromsarna, belastas mindre än med en konventionell förbränningsmotor på grund av regenerativ bromsning (enpedalskörning). Smörjmedel (olja) kan också sparas.

War dieser Artikel hilfreich?