Wat is het verschil in onderhoud vergeleken met een voertuig met verbrandingsmotor?

Aangezien voertuigen met een elektromotor veel minder slijtageonderdelen hebben dan voertuigen met een verbrandingsmotor, zijn de reparatie- en onderhoudskosten lager. Andere slijtagedelen, zoals de remmen, worden minder belast dan bij een conventionele verbrandingsmotor dankzij de energierecuperatie en 'one-pedal driving'- Ook het gebrek aan smeermiddelen (olie) levert een besparing op.

War dieser Artikel hilfreich?