Finns det subventioner för Microlino?

I Sverige finns vid tiden för lanseringen av Microlino (sommaren 2024) inga riktade subventioner till eldrivna mikrofordon, som Microlino. Däremot slipper Microlino, tack vare att den klassas som en 4-hjulig motorcykel (fordonstyp L7e) såväl trängselskatter som infrastrukturavgifter – vilket kan innebära en betydande besparing, inte minst om man bor i Stockholm.

Därtill är fordonsskatten endast 180 kr per år.

War dieser Artikel hilfreich?