Υπάρχουν επιδοτήσεις για το Microlino?

Ιδανικά, θα πρέπει να ενημερωθείτε από το αρμόδιο περιφερειακό ή κρατικό γραφείο για το αν υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για το Microlino. Είναι σημαντικό να σημειωθεί εάν τα οχήματα της κατηγορίας L7e είναι επίσης επιλέξιμα.

War dieser Artikel hilfreich?