Zijn er subsidies voor de Microlino?

Idealiter informeer je bij het relevante regionale of landelijke kantoor of er financiering beschikbaar is voor de Microlino. Het is belangrijk om te weten of voertuigen in de L7e categorie ook in aanmerking komen.

War dieser Artikel hilfreich?