Kan jag omvandla det lilla batteriet till ett stort?

Av homologeringsskäl går det inte att byta ut batteriet mot ett större.

War dieser Artikel hilfreich?