Har Microlino ABS?

Microlino har för närvarande inte ABS. Utvecklingen i denna riktning är dock planerad.

War dieser Artikel hilfreich?