Έχει ABS το Microlino?

Το Microlino δεν διαθέτει επί του παρόντος ABS. Ωστόσο, σχεδιάζονται εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση.

War dieser Artikel hilfreich?