Microcars Coalition formeel van start met zes stichtende leden en bepaalt categoriestrategie op eerste bijeenkomst

Isabelle Ide 06. sep. 2023

De Microcars Coalition, die in juni in Amsterdam werd aangekondigd, is formeel van start gegaan met zes Europese bedrijven op het gebied van elektrische minimobiliteit als stichtende leden. Tijdens de eerste bijeenkomst van de coalitie op de IAA 2023 in München werd een strategie bepaald voor de groei van de categorie als het toonaangevende alternatief voor particuliere duurzame mobiliteit in de stad en op het platteland.

Tien C-level executives en oprichters van bedrijven, die de stichtende leden van de Microcars Coalition vertegenwoordigen, kwamen samen in München tijdens de IAA 2023 Conferentie, om manieren te bespreken om inspanningen te bundelen en sterke punten te maximaliseren, om de groei van elektrische snelle microauto's als het belangrijkste alternatief voor auto's in steden te versterken.
De huidige leden van de coalitie zijn Ark Motors (UK), Circle Mobility (FR), City Transformer (IL), Kate (FR), Luvly (SE) en Microlino (CH). Verwacht wordt dat meer bedrijven zich binnenkort zullen aansluiten.
De coalitie gelooft dat het aanmoedigen van het segment van de microauto's en het versterken van de aantrekkingskracht ervan beleidsmakers zal helpen om steden terug te geven aan mensen en ze te veranderen in duurzamere, leefbaardere en leukere plekken om te wonen. Daarnaast erkent de coalitie de toenemende vraag naar duurzame mobiliteitsoplossingen in landelijke gebieden, waar gedeelde mobiliteitsopties vaak schaars zijn.

Duurzame en leefbare steden bevorderen door microauto's

De coalitie is van plan de bekendheid van microauto's en hun voordelen in steden en plattelandsgebieden te vergroten, ervoor te zorgen dat belasting- en subsidiebeleid worden ingezet om mensen aan te moedigen over te stappen van grote auto's naar microauto's, en samen te werken met stadsbestuurders om gedifferentieerde vrijstellingen en voordelen voor microauto's in het stadsverkeer en op parkeerplaatsen te ontwerpen.
De coalitie zal haar inspanningen richten op vierwielers die geclassificeerd zijn als L7e, de EU-categorie voor vierwielige snelle microvoertuigen. Deze mogen op elk type weg rijden, net als alle grote auto's.

Voordelen van Microcars

De L7e microauto's zijn de beste oplossing voor veel stedelijke uitdagingen. Hun grootschalige inzet in steden zal leiden tot minder vervuiling, minder stedelijke opstoppingen, energie-efficiënter vervoer, meer veiligheid voor voetgangers en fietsers en bovenal meer openbare ruimte voor groene gebieden, trottoirs en allerlei vormen van stedelijk gemeenschapsleven (vandaag de dag wordt ongeveer 50% van de openbare ruimte in steden gebruikt voor wegen en parkeren).
Grote auto's (1-3 ton) blijven enorme hoeveelheden openbare ruimte opslokken en slokken steeds meer stedelijke ruimte op voor snelwegen, rijstroken en parkeren, terwijl ongeveer 80% van deze auto's slechts één persoon vervoert. Hun ecologische voetafdruk, elektrisch of niet, is veel groter dan die van een elektrische L7e microauto. Wereldwijd zijn stadsleiders al bezig om stedelijke gebieden autoluw te maken. Sommige plannen om alle soorten voertuigen uit steden te verwijderen en mensen te dwingen om alleen gebruik te maken van openbaar vervoer en micro-mobiliteit op twee wielen. Studies tonen echter aan dat ongeveer een derde van de dagelijkse pendelaars niet bereid is om hun veiligheid, comfort, flexibiliteit en privacy op het spel te zetten.
In september 2022 wees het McKinsey Center for Future Mobility microauto's aan als de ontbrekende schakel tussen full-size auto's en de huidige alternatieven. McKinsey voerde grootschalig onderzoek uit om de potentiële acceptatie van microauto's te meten en stelde vast dat microauto's "het volgende grote ding in stedelijke mobiliteit" zouden kunnen zijn. McKinsey schatte dat de Total Addressable Market van deze categorie in Europa, Noord-Amerika en China tegen 2030 een waarde van 340 miljard dollar kan bereiken.

Over de Microcars Coalitie

De Microcars Coalition, opgericht in 2023 en voor het eerst geïntroduceerd in Amsterdam, is een samenwerkingsverband van toonaangevende Europese bedrijven op het gebied van elektrische minimobiliteit die een revolutie willen veroorzaken in het stedelijk vervoer. De coalitie bestaat uit baanbrekende leden en loopt voorop in het bepleiten van duurzame, efficiënte en milieuvriendelijke stedelijke mobiliteitsoplossingen. Met een strategische focus op L7e vierwielers wil de coalitie stedelijke uitdagingen aanpakken door de voordelen van microauto's ten opzichte van traditionele voertuigen te promoten. Door middel van partnerschappen, beleidsbeïnvloeding en bewustmakingsinitiatieven zet de Microcars Coalition zich in om steden te veranderen in duurzame, levendige en gemeenschapsgerichte leefomgevingen.

We gaan de toekomst van stedelijke mobiliteit revolutioneren en steden teruggeven aan mensen", kondigden de coalitieleden aan tijdens de bijeenkomst in München.