Vad händer om jag låter Microlino vara inkopplad i uttaget/laddstationen i flera dagar?

Den inbyggda laddaren och batterihanteringssystemet övervakar hela tiden laddningsprocessen. Vid 100% laddning stoppas laddningsprocessen, även om Microlino fortfarande är ansluten till elnätet. Vi rekommenderar dock starkt att du aldrig lämnar fordonet anslutet till laddboxen eller ICCB-laddaren i mer än 48 timmar och helst bara under den laddningstid som faktiskt krävs. Annars kan det i sällsynta fall hända att 12V-batteriet laddas ur och att fordonet inte längre kan startas.

War dieser Artikel hilfreich?