Hur lång är batteritiden för Microlino?

Drivbatteriet levereras med en tillverkargaranti på 6 år. De senaste årens erfarenheter har dock visat att den förväntade livslängden för traktionsbatterier är mycket längre.

War dieser Artikel hilfreich?