Är Microlino godkänd i USA?

För närvarande är Microlino endast tillgänglig i Europa. På grund av en annorlunda rättslig situation i USA kommer några justeringar att vara nödvändiga. Anledningen till detta är de olika registreringskraven.

War dieser Artikel hilfreich?