Vad kostar det att ladda en Microlino?

Laddningskostnaden är direkt beroende av elpriset på den plats och vid den tidpunkt laddningen sker. På publika laddplatser är kostnaden ofta i spannet 3-8 kr/kWh. Om man har möjlighet att ladda hemma eller via egen laddstation på jobbet så blir det ofta billigare. Ett exempel: Om man ska ladda ett Mediumbatteri (10,5 kWh) fullt från lägsta rekommenderade batterinivå 20% så innebär det att man fyller på 8,5 kWh. Vid ett antaget totalt elpris (elförbrukning plus elnät) på 3 kr/kWh så skulle det innebära en kostnad på ca 25 kr, plus eventuella energiförluster. Eller med andra ord: Microlino är väldigt billig i drift!

War dieser Artikel hilfreich?