Har Microlino fram- eller bakhjulsdrift?

Microlino har bakhjulsdrift.

War dieser Artikel hilfreich?