Πού μπορώ να βρω την κάρτα διάσωσης Microlino για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης;?

Η κάρτα διάσωσης βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο.
Rescue sheet

Η κάρτα διάσωσης αναπτύχθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της τεχνικής διάσωσης ατόμων από οχήματα. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν προορίζονται για εκπαιδευμένους πρώτους βοηθούς.

War dieser Artikel hilfreich?