Η μπαταρία αγοράζεται ή ενοικιάζεται?

Η μπαταρία περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό και στην τιμή αγοράς του οχήματος. 

War dieser Artikel hilfreich?