Διαθέτει το Microlino ανάκτηση ενέργειας?

Ναι, το Microlino ανακτά ενέργεια όταν ελευθερώνεται το πεντάλ γκαζιού, καθώς και κατά την πέδηση.

War dieser Artikel hilfreich?