Μπορεί το Microlino να πλυθεί σε πλυντήριο αυτοκινήτων?

Γενικά το Microlino μπορεί να πλυθεί σε πλυντήρια αυτοκινήτων. Ωστόσο, τα οχήματα με ματ χρώματα βαφής συστήνεται να μην πλένονται σε πλυντήρια αυτοκινήτων. Θα πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται υπόψη αν το πλυντήριο αυτοκινήτων είναι κατάλληλο για το στενό μετατρόχιο του Microlino.

War dieser Artikel hilfreich?