Hoe worden de waarden in de eco-calculator berekend?

De waarden in de eco-calculator zijn gebaseerd op diverse veronderstellingen. Het is erg moeilijk om exact te becijferen hoeveel milieuvriendelijker de Microlino is in vergelijking met andere auto's. Daarom moeten we uitgaan van bepaalde veronderstellingen.

Diesel: bij de verbranding van een liter diesel komt ongeveer 3,1 kg CO2 vrij.

Benzine: bij de verbranding van een liter benzine komt ongeveer 2,7 kg CO2 vrij.

Electrisch: een elektromotor stoot geen CO2 uit. In onze berekening maakten we gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Dit bevelen we aan voor een zo klein mogelijke voetafdruk van uw Microlino. Dat gezegd zijnde, heeft de Microlino slechts 1/3 van het energieverbruik van een normale elektrische auto. Dus zelfs met een andere energiemix is het verschil erg groot.

Vlucht: Ovolgens non-profitorganisatie MyClimate stoot een vlucht can London naar Parijs 125k g CO2 uit..

Verwarming van appartementen: de hoeveelheid energie die nodig is om een appartement te verwarmen, hangt af can verschillende factoren, zoals het bouwjaar en het verwarmingstype. We namen een gemiddeld appartement van 40 m2 met een grote en een kleine slaapkamer, gebouwd na 1991, met stookolieverwarming. Volgens non-profitorganisatie MyClimate stoot de verwarming van een dergelijk appartement 574 kg CO2 per jaar uit.

Raketlancering: we hebben berekend dat de lancering van een raket tot het moment waarop deze de atmosfeer verlaat, ongeveer 440.000 kilogram CO2 zou uitstoten. Op dit moment bestaan hierover geen nauwkeurige gegevens, dus hebben we dit afgeleid van verschillende ruimtevaartforums, waar natuurkundigen dit schatten. Maar goed, we verwachten niet dat u binnen afzienbare tijd naar de maan vliegt...

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u ons een e-mail sturen via info@microlino-car.com.

War dieser Artikel hilfreich?